TARİHÇE: Kütahya Merkez İkinci Organize Sanayi Bölgesi nin kurulum çalışmalarına Mayıs 2005 tarihinde başlanılmış,Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14.02.2006 tarihli ve 1074 sayılı kararı ile yer seçimi onaylanmıştır.08.05.2006 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi %33 Kütahya Belediyesi %33 Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası’nın %33 ortak hisseler oranında katılımlarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına müteakip tüzel kişiliğini kazanmıştır.

KONUM-LOJİSTİK: Kütahya Merkez İkinci Organize Sanayi Bölgesi Kütahya – Eskişehir karayolu üzerinde Kütahya İl Merkezine 6 km mesafede olup büyüklüğü 349 hektardır. OSB konumu nedeniyle büyük metropollere eşit uzaklıkta sayılabilecek(300 km) bir mesafededir OSB içinden demiryolu geçmekte olup, Türkiye’nin tüm bölgelerine raylı sistemle taşımacılığa olanak sağlamaktadır.Demiryolu çalışmaları doğrultusunda OSB içine ortak kullanıma açık demiryolu yükleme rampası yapılması hususunda gerekli çalışmalar devam etmektedir. Zafer Havaalanına 50 km,Gemlik limanına 220 km mesafede olması,ulaşım ve deniz yolu taşımacılığı yönündende avantajlıdır.

ARSA TAHSİS DURUMU: Kütahya Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri yönetmeliği kapsamındaki her sektöre tahsis yapabilen karma bir OSB’dir.

Askeri Hava Mania sorunun çözülmesi ile birlikte 2013 yılında müteşebbis heyet kararı ile toplam 202.000 m2 lik 3 adet sanayi parseli ifraz edilerek 10.000- 20.000 m2 lik 15 adet parsellere bölünmüş ve toplam sanayi parseli 43 adete çıkmıştır.Altyapı yaklaşık maliyetleri ile OSB sınırları dahilinde yapılacak kamulaştırma maliyetleri göz önüne alınarak ve hiçbir şekilde kar amacı güdülmeksizin altyapı katılım bedeli 10,00 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu miktarın %25 i peşin, geriye kalan %75 ise 6 aylık periyotlar halinde 4 eşit taksitte tahsil edilmektedir.

Osb bulunan 43 adet sanayi parselinden 14 tanesinin çeşitli sektörlerden 11 firmaya tahsisi yapılmıştır.Alan olarak tahsis oranı % 50 seviyesindedir.

Tahsis edilen firmalardan 6 tanesi üretimde,2 tanesi inşaat halinde ve 3 tanesi de planlama aşamasındadır.

Tahsis Yapılan Parsellerin Sayısı ve Sektörel Dağılımı
Sektörel Dağılım Firma sayısı Parsel sayısı
Maden            3 5
Kimya sanayi            1 1
Kağıt sanayi            1 1
Seramik sanayi            1 2
Ahşap ve Mobilya Sanayi            3 3
Makine Sanayi            4 4
Toplam           13 16

Üretimde olan fabrikalarda halihazırda 545 kişi istihdam edilmektedir.% 100 doluluk oranında hedeflenen istihdam oranı 4.000 kişi dir.

 

ALT YAPI ÇALIŞMALARI

 

YOL: OSB’nin 35 – 20 ve 15 metre genişliklerde olmak üzere toplam 15 kilometre uzunluğunda yol ağı vardır. OSB toplam iç yollarının 5.130 metrelik kısmının terasman kotunda toprak işleri inşaatı ve sanat yapıları tamamlanmıştır. Bu yolların 2.915 metrelik kısmının 20 cm alt temel ve 12 cm filler uygulamaları tamamlanmıştır.1.Etap 3.000 metrelik beton parke yol ve bordür yapım çalışmalarına başlanılmış olup yıl sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

ELEKTRİK: OSB elektrik talebini karşılayacak olan TEİAŞ’a ait 100 megavat kapasiteli Azot Trafo Merkezi OSB’nin içinde bulunmaktadır. Faaliyette bulunan firmalara elektrik, halihazırda iç dağıtım altyapısının yapılmamış olması nedeniyle geçici TEDAŞ hatlarından sağlanmaktadır.İç dağıtım alt yapısının 2015 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır.OSB Ana Girişi ve 1.500 metrelik yol,refüj aydınlatmaların yapım işlerinine başlanılmış olup,Eylül 2014 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

DOĞALGAZ: OSB içinden 8” lik doğalgaz ana boru hattı geçmektedir.Fakat söz konusu hat kapasitesinindolu olması ve OSB nin gaz arzını karşılamaması nedeniyle BOTAŞ ana doğalgaz hattından 4 kilometrelik 12” lik yeni bir doğalgaz hattının yapımı 2012 yılı içinde tamamlanmıştır.Ayrıca doğalgaz ana dağıtım RMS-B istasyonu ve 1.996 metre uzunluğunda iç dağıtım ring hattı inşaatı tamamlanmıştır.2.etap 5000 m3/h kapasiteli RMS-B istasyonu ve 1550 metrelik iç dağıtım ring hattı yapımına başlanılmış olup 2014 yılı sonu itibariyle bitirilmesi hedeflenmektedir.

ATIK SU : OSB’nin atıksu deşarjı,Kütahya Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Belediye Arıtma Tesisine yapılmaktadır. Bu bağlamda OSB ile Belediye hattı arasında 500 metrelik Q300 Polietilen Atıksu hattı nın inşaatı Ocak 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca OSB ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliği çerçevesinde 2.000 m3/gün kapasiteli 2.840.000 TL bütçeli Atıksu Arıtma Tesisi yapımı için ihale aşamasında olup,Aralık 2015 tarihinde arıtma tesisinin tamamlaması ve devreye alınması öngörülmektedir.

AĞAÇLANDIRMA: Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2009 yılında sanayi parseli içinde bulunan yetişmiş 130 adet çam ağacının, OSB ana giriş yolu refüjlerine nakilleri yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılı ilkbahar döneminde Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılıyla 3.000 adet fidan dikilmiştir.2014 yılı sonuna kadar 10.000 adet fidanın daha dikilmesi hedeflenmektedir.Çevreye duyarlı bir OSB olduğumuzun kanıtı olarak ağaçlandırma projesi kapsamında 101,1 hektarlık bir alana 150.000 fidan dikilecektir. Yeşillendirme kapsamında ayrılan bu alan , toplam alanın % 29.84 düdür.

ARGE-EĞİTİM: 2008 tarihinde 35.600 m² büyüklüğündeki OSB ana girişinde bulana parsel TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.’ne Tekoloji geliştirme bölgesi kurulması için tahsis edilmiştir.Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde sürdürülecek Ar-ge faaliyetleri bölge sanayicileri açısından son derece önemlidir.

2013 tarihinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı’na Özel Endüstri Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi kurulması için Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı vasfındaki 18.133 m² büyüklüğündeki parselin tahsisi ayrıca Vakıf Üniversitesi için idari ve sosyal tesis alanı vasfındaki 47.284 m² parselin tahsisi bedelsiz yapılmıştır.Organize Sanayi Bölgesinde TOBB Üniversitesine bağlı Teknoloji Fakültesinin kurulum çalışmaları devam etmektedir.Bu eğitim merkezlerinin kurulması sanayici-üniversite işbirliğini arttırarak sanayinin ve bölgenin gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.

İlimizde gerek alt yapısı ve gerekse akademik personeli açısından en üst seviyelerde olan Dumlupınar Üniversitesi ile çeşitli ilçelerimizde açılmış Üniversiteye bağlı 11 Meslek Yüksek Okullarındaki 46.221 öğrenci ve çeşitli branşlardaki Meslek Liselerindeki 14.868 öğrencisi ile sanayi için önemli bir girdi olan elaman ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir unsurdur.

 

KÜTAHYA II.OSB FİRMALARI

Emet Mobilya-Zekeriya AY
Erenler Ahşap Ür.Ltd.Şti
Kahramanmaraş Kağıt San.Tic.AŞ
Kms Kantar Mak.Ltd.Şti
Kümaş Manyezit A.Ş
Kütahya Baştaş San.Tic.Ltd.Şti
Kütahya Mobilya Ltd.Şti
Kütahya Öztaş Mak.Ltd.Şti
Ng Kütahya Ser.Pors.Turz.A.Ş
Örengül Mak.San.Tic.Ltd.Şti
Özçınarlar Petrol Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti
Piromet Pir.Ref.Malz.San.Tic.A.Ş
Wam Eurasia Mak.San.Tic.Ltd.Şti