Kütahya yatırım ve teşvikler yönünden 4.Bölgede olup ,ilimizde uygulanmakta olan 5350 sayılı kanunla 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Arttırılması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki teşviklere ilave olarak bölgesel ve sektörel teşvikleri gelmiştir. Yatırımın, Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 500.000 Türk Lirası (bu tutar bölge bazında desteklenen bazı sektörler için daha fazla olabilir)olması gerekmektedir.Asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri ile ilgili detayları 2012/ 3305 sayılı Bakanlar kurulu kararının Ek-2 tablosunda belirtilmiştir.

01.01.2014 tarihinden sonraki OSB içi yatırımlarda

Vergi İndirimi desteği

-Yatırıma katkı oranı % 30

-Vergi İndirini oranı % 70

Sigorta primi işveren hissesi desteği 6 yıl

Faiz desteği TL (puan) :4 (azami destek 600.000 TL)

Dış/Döviz kredisi (puan) :1 (azami destek 600.000 TL)

Kdv istisnası:Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

Gümrük vergisi muafiyeti: Tüm sektörlerdeki teşvik belgeli yatırımlar

İmkanları vardır.